OUR HISTORY

PDA History

Gi rehistro ang pagtulon-an isip Pagtulon-an sa Dios nga Amahan (PDA) Inc. sa Disyembre 3, 1953 ubos sa SEC# 7383 sa mga sumusunod ni Senior Clemente ....

read more...

MISSION AND VISION

To capacitate members of this society transform them into a knowledgeable, responsible, accountable and productive missionaries of the Almighty Father....

read more...

FEATURED STORIES

Marciana Garzo Gallo

November 3, 1932

Labangon, Cebu City

Responsable

Lumad ako nga taga Jagbuaya Tuburan, Cebu. Naminyo ako kang Florencio Gallo. Akong bana taga Toledo pero didto kami sa Negros nagkita. Mao kini ang among mga anak:

  1. Fe Carvana -- namatay na
  2. Lucia Gallos -- namatay na
  3. Alicia Octaviano
  4. Daisy Gallos
  5. Elsa Gallos
  6. Julius Gallos

Nakapuyo kami sa Negros sa bag o pa kami nagminyo kay naa may trabaho akong bana didto. Pero sa dihang nawala na iyang trabaho, nibalik kami sa Tuburan.

Sa didto pa kami sa Negros nagsagop na ako sa pagtulon-an. Daghan ako ug pagsulay kay ang akong bana mismo supak sa akong pag ampo. Pirmi lang mi mag away nganlan ko niyag yawa. Sukad daw ko nakadawat sa pulong dili na tawo - panuway na.

Pagbalhin namo balik sa Tuburan nasakit ang akong anak nga si Lucia. Otso anyos pa siya ato. Nagdamgo si Lucia nga paligoon sa Opon. Wala jud namo mabuhat ang iyang damgo hangtud namatay nalang siya.

Pagkamatay ni Lucia, nibalhin kami sa Labangon, Cebu. Aduna akoy iyaan nga nagpuyo sa Labangon, nagnegosyo. Iya akong giimbitar nga adto na mopuyo ug manginabuhi. Ang iyaan nga nag imbitar namo kay asawa sa igsoon sa akong Papa. Toribia Garzo ang iyang pangalan. Tuod man namalhin kami ug naa na sa Labangon naninda.

Anaa kami silingan nga ginganlan ug Mente. Atong higayona, Grado 3 na ko. Si Mente usa ka magtutuman sa Pagtulon-an. Si Mente ang nagpa ila ila kanako ni Teodesia Alcos or Nang Dusyang nga maoy nagdala sa Tribu Private diin didto ako gidala. Sukad ato adto na ako magsimbahan sa Private. Namatay si Nang Dusyang. Naproblema si Angelo Baquiano (usa sa mga leader sa pagtulon-an) kung kinsay ipuli ni Nang Dusyang. Usa ka higayon gitudlo ako ni Mr. Baquiano nga akoy puli ni Nang Dusyang sa katungdanan sa tribu. Nibalibad ako ug nasakit. Human sa usa ka semana, gisugo nako ang akong kauban sa tribu nga magpatabang o nagpahinabang ko ni Mr. Baquiano. Gihinabangan ko niya ug mao sad to nga nidawat ko sa tahas nga iyang gihatag. Kani nahitabo sa tuig katong panahon sa pagkamatay ni Nang Dusyang.

Nagsugod kog lakaw sa Mindanao, Surigao, Bukidnon ug Cebu. Samot ug lagot ako bana. Sige lang panggukod ug pangaway nako maski nagtuman sad siya. Grado 2 man cya. Mangaway siya nako labi na kada gikan ug lakaw. Inig abot sad nako kay iya sad ko awayon.

Karong panahona nihunong na ako sa akong paninda. Ang uban nalang nakong mga anak ang nagpadayon. Pag tuig 2011, gipadamgo ako nga ipasangyaw ang Palo 1, Palo 2 ug Palo3. Nagdamgo usab ako nga naminaw akog usa ka hearing session sa korte. Adunay nag bista ug naghuwat kung kinsay makadaog. Wa nako panumbalinga ang maong damgo.

Nagkasakit ako ug daghan gimulo. Maglisod na ako paglakaw.Kato nga damgo gisundan nga naa daw tiguwang lalaki nga nag puti ug sinina nga nagkuyog nako. Nangadto daw mi ug pista. Pagkaon namo didto ako siya gilipat. Nisibat ko pero pagka kita nako, nana sad siya sa akong tungod. Di ko ka eskapo.

Pagmata nako, nisaad na ako nga molakaw ug isangyaw ang Palo 1, 2 ug 3. Gikaluy-an ko, naayo akong sakit ug dili na ako maglisod ug lakaw.

Milagros Sabijon-Dy

July 12, 1953

Alaska Mambaling, Cebu City

Ako lumad nga taga Hilaitan, Negros Oriental ug sa pagka karon diri na nagpuyo sa Cebu. Ako minyo ug adunay duha ka anak pulos babaye. Ang akong angga kay Lagring o Mila.

Nakasulod ako sa pagtulon-an tungod sa mga kamatuoran nga akong nakita. 13 anyos pa lang ako, nahulog ako sa mangga, nga maoy hinungdan sa akong pagka piang ug pagka sakit. Napiang ang akong pikas tiil ug nihubag ang akong sa may dapi-dapi o bat-ang nga walay buthanan. Duha ka hubag nga dagko ang niturok kanako, mga hubag nga way buthanan nga padulong sa polio. Grabe akong antos ato. Magngolngol ang akong kabukogan nga dili ako makatulog labi na sa gabii mag agolo jud ko ug maghilak ako sa tumang kasakit. Naghigda na ako sa banig bali ug usa ka bulan. Pagabangonon ra ako sa akong Mama. Bisan unsay itambal kanako dili jud ko maayo. Maski unsa say ihaplas wa juy epek sa akong hubag nga way bothanan nagasinaw, nagapula ug lagomlagom. Magngotngot pag-ayo.

Usa ka higayon niana niduaw ang akong uyoan ug ig-agaw. Naluoy sila kanako. Anaa sila sa pagtulon-an. Nihangyo ang akong mama nga pahinabangan ko. Tuod man ila akong gihinabangan. Pero ang ilang pag hinabang dili pirmi kay bise sila sa ilang trabaho sa uma maong dili sili kanunay makaduaw sa amoa.

Unya nagdamgo ako ug usa ka tawo nga pution, taason ug batan-on. Niduol siya kanako ug niingon, "Maayo ra ka anang pulonga". Sa dihang nakamata nako, ako gisugid sa akong inahan ang akong damgo labi na ang mensahe sa tawo nga "Maayo ra ka anang pulonga". Wala motuo ang akong mama kay bunga ra daw sa katulogon ang damgo. Niingon ang akong mama nga ila kong dad on sa doktor aron mabutangan ug bothanan ang akong hubag. Pero nagdumili ako kay nituo ako nga maayo ra ang akong sakit sa pulong.

Pagbalik sa akong uyoan ug ig-agaw, ila kong gihinabangan ug gibuhatan ko nila ug tubig diin maoy tusloban sa panapton nga puti. Ang panapton nga puti lungag-lungagan ug bas-on sa tubig binuhatan ug ibutang sa hubag. Ni kalma kalma ang kasakit pero ang hubag wala pa gihapon mobuto.

Usa ka higayon ako na jud ang niagda sa akong mama ug papa nga padala na ako sa doktor, nalipay sila. Wa man gud gihapon mobuto ug wa pa say buthanan ang akong hubag. Sayo intawon nangandam ang akong mga ginikanan. Giandam sa akong inahan ang among dad-onon. Sa akong pagmata, natingala nalang ako kay nagbasa ang dapit sa akong sampot nga wa man ko maka ihi. Paghiling sa akong inahan, nakita niya nga naay buslot ang akong hubag. Maora kinig gituslok ug talinis nga tumoy sa sundang. Tungod niini nag sige na ug agas ang nana maong gabasa na. Dali ra kaayo mapuno ang lata sa sardinas nga isawod tungod sa kadaghan sa nana. Hangtod pila jud to ka lata ang iyabo sa akong mama kay dali ra man mapuno sa nana gikan sa hubag. Wala na kami mahinayon ug adto sa doktor. Paga anhaon ra ko sa akong uyoan ug ig-agaw aron hinabang hangtod nga makabangon na ako nga dili na magkinahanglan ug agak.

Pagka dugayan kay maka lakaw lakaw na ako pero kiang pa lang. Magsaguyod ang akong pikas nga tiil. Nagtuo ang kadaghanan nga dili na ako maulian ug lakaw nga normal. Pero walay imposible sa Amahan. Naayo ra ako sa mga balaanon nga pulong, lana ug tubig binuhatan. Walay medisina o tambal ang akong gi tumar ug gihapyod hangtod naulian ako sa hingpit apil na ang pagbalik sa akong normal nga paglakaw.

Gidawat nako ang pulong ug ingon man gidawat sab kini sa akong inahan. Among gitun-an ang buhat ug pagka kat-on namo, mag sige nami ug simba sa akong inahan sa tribu nga layo sa amoa kay tua pa sa pikas bungtod.

Mao kato ang akong sakit nga nakahatag namog kamatuoran nga maoy nakapa sulod namo sa pagtulon-an: ako, akong mga ginikanan ug mga igsoon. Samtang kami nagpadayon ug serbisyo, daghan usab kami masugatan nga mga pagsuway sa kinabuhi sama sa magkasakit. Pero maayo ra jud ang akong sakit sa mga pag-ampo, lana ug tubig binuhatan. Ako sad giapil sa akong pag ampo nga maminyo ako ug lalaki nga buotan, masinabtonon ug mosabot sa akong gidala nga pag-ampo.

Sa dihang naminyo ko, masinabtonon tinuod ang akong bana sa akong pag-ampo. Niabot sad ang panahon sa dihang natawo ang usa sa akong duha ka anak, akong nabantayan nga morag maglisod siya ig ka dalaga niya kay wala siyay agianan sa regla. Gidala nako siya sa doktor apan nibalibad ang doktor kay unya nalang daw siya areglahon kung hapit na ma 12 anyos. Niadto ako sa laing doktor, mao gihapon, gibalibaran ko kay ig ka 12 anyos nalang daw sa akong anak anha pa namo atubangon ang maong problema. Niabot sa akong hunahuna nga unsa kaha ug ang Amahan lang ako hangyoon kay total Siya man sad nag ayo sa akong sakit. Mao nga akong gi ampo pirmi nga ma normal ug dili magkasakit or maglisod ang akong anak ig ka regla niya. Mag ampo ako labi na sa alas 3 sa kadlawon. Niabot ang adlaw nga gidungog gayud sa Amahan ang akong ampo. Na normal ra jud ang pagka dalaga sa akong anak. Akong na obserbahan nga akong mga pag-ampo Iya jud dunggon, ug usahay sa dayag pa gayud.

Kanunay akong mag-ampo nga maayo ang panglawas sa mga sakop sa akong pamilya labi na jud ang akong mga anak. Ang mga bata nako, gikan sa gagmay pa sila, pagsugod ug pag-eskuyla ug hangtod nangadagko na. Gi ampo usab nako nga molampos ug eskuyla ang akong mga anak.

Pero niabot ang panahon nga ang akong bana maoy gihimong instrumento aron suwayan ug sukdon ang akong pasensya. Nag sige pag eskuyla ang akong mga anak pero niundang na siya ug trabaho kay gikapoy na kuno siyag binuhi namo. Ug dagko nasad daw ang mga bata. Naproblema ko ug ang akong mga anak unsaon namo pagpadayon sa ilang pag eskuyla nga wa na man magtrabaho ang akong bana. Nangaliya ako sa Amahan. Nangayo ako ug maayong giya ug direksyon sa kinabuhi aron magiyahan ako sa maayong pagabuhaton. Niabot sa akong hunahuna nga mag abli kog tindahan nga gamay sa silong sa among balay.

Sa naa nakoy tindahan, maka utang nako kay akong tindahan man ang akong i garantiya. Sa maong paagi nakapadayon jud ug eskuyla ang akong mga anak hangtod nakatapos. Nag sige ko ug ampo sa Amahan. Gisalig nako Niya ang tanan. Gihatag jud sa Amahan nga makalampos ang akong mga anak. Nangayo sad ko sa Amahan nga makatukod jud kog balay nga akoa jud aron makatukod akog lawak alampoanan sa kaugalingon nako. Gihatag sad sa Amahan. Nadagko nalang ang akong mga anak puyra buyag padayon jud gihapon ang akong pagsalig sa pag-ampo, lana ug tubig binuhatan. Maski anaa na silay pamilya ako gihapon silang gi ampo ug ang ilang pamilya nga maayo ilang pagpamuyo, ilang panglawas ug ingon man sa tanang sakop sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya.

Magsige mi ug away sa akong bana nahimo jud nga bati among relasyon kay di na mi magkasinabot. Kung wala pa akoy gidala nga pag-ampo, ambot kaha ug maka agwanta ko niya. Pero nag sige ako ug pangayo nag magmalig-on ako sa akong kasingkasing ug pagsalig sa Amahan aron malatasan nako ang mga pagsuway sa kinabuhi. Adunay panahon nga sulod sa lawak alampo-anan nga maski nagsul-ob nako sa bisti maka hunahuna ko ug layas sa amoa - biyaan nako silang tanan kay sakit na kaayo ang ipanulti sa akong bana. Apan aduna akoy madunggan nga tingog nga moingon "Ayaw pa apekto sa usa lang ka tawo. Kung molayas ka, dili matinuod ang imong pangandoy para sa imong mga anak." Sa pag gawas nako sa lawak alampoanan, nigaan ang akong pamati. Nalipay kaayo ako nga adunay ni advise nako. Mora akog nadasig samtang nagpadayon nako sa akong mga gimbuhaton sa matag adlaw.

Nagpasalamat ako sa Amahan nga nakadawat sa mga balaanon nga pulong nga maoy atong hinagiban ug taming batok sa mga dautan. Maayo gayud nga mag ampo kita sa kanunay. Kay kinsa man diay ablihan kung way manuktok? Kinsay tagaan kung walay nangayo? Importante jud ang mangamuyo ug pagsalig Kaniya sa hingpit sa atong pagpadayon sa pagpakabuhi ning kalibutan.

Words of Inspiration

2 Timothy 1:7 For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind.

Romans 8:31 If God be for us, who can be against us?

Jeremiah 29:11 For I know the plans I have for you, declares the LORD, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. - ESB